Sanktuarium błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich

MODLITWY DO BŁ. DOROTY Z MĄTÓW WIELKICH

 

 

Błogosławiona - "Święta" Doroto z Mątów Wielkich,

patronko kobiet i małżeństw w potrzebie, któraś przez modlitwę,

pokutę i ofiarę a nade wszystko przez osobiste zawierzenie

Bożej Opatrzności i poddanie swej woli Duchowi Świętemu,

tak wielce umiłowała Boskiego Zbawiciela, że aż Cię Świętymi

Ranami naznaczyć raczył i serce przemienił, abyś skutecznym

narzędziem w Jego rękach była.

Wybłagaj nam łaskę .....................................

która, tak wierzymy, jest całkowicie zgodna z wolą naszego

Dobrego Ojca i konieczna dla naszego pożytku doczesnego

i wiecznego. Amen

 

 

***

 

Boże, żródło wszelkich łask, Ty z ojcowską dobrocią wysłuchujesz

wszystkich wzywających Twojego miłosierdzia, za wstawiennictwem

błogosławionej Doroty wspomagaj nas w naszych potrzebach,

aby Twoja Łaska, którą otrzymujemy na ziemi, przyniosła nam

owoc życia wiecznego w niebie. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Realizacja: web-portals.pw