Sanktuarium błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich

Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.08.2012 r.
2012-08-13

Z postępowania prowadzonego w trybie art. 701 - 7O5  Kodeksu Cywilnego na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane: „Prace konserwatorsko - budowlane zabytkowych kościołów w Mątowach Wielkich i Starej Kościelnicy, Gmina Miłoradz”.

10.08 -12.08.2012 REKOLEKCJE W DUCHU DOROTAŃSKIM
2012-08-03

Program rekolekcji „TEN SKARB NOSIMY W NACZYNIACH GLINIANYCH”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - PRZETARG
2012-07-28

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia przeprowadzanego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Numer ogłoszenia: 1/2012; data zamieszczenia: 28 lipca 2012 r.

12
Realizacja: web-portals.pw